Bănci şi Finanţe

Prestarea serviciilor juridice in domeniul bancar şi al finanţelor este domeniul-cheie de specializare a cabinetului. Suntem recomandaţi în calitate de profesionişti în oferirea de asistenţă şi soluţii juridice băncilor comerciale, instituţiilor financiare nebancare (companii de leasing, de asigurări, entităţi de microfinanţare şi de efectuare a investiţiilor colective), creditorilor corporativi şi altor intermediari financiari atît din Moldova cît şi de peste hotare.
Experienţa cabinetului în domeniul asistenţei juridice sectorului bancar şi financiar cuprinde următoarele domenii:
- tranzacţiile de finanţare (inclusiv transfrontalieră, finanţare securitază prin active, capital lucrativ, obligaţiuni, gajul întreprinderii în funcţiune, gajul următor sau subordonat);
- finanţarea externă a achiziţiilor, leasing extern sau răscumpărarea cu finanţare externă;
- tranzacţiile de securizare;
- restructurarea datoriilor şi refinanţarea;
- elaborarea sau expertiza legală a acordurilor de finanţare.