Litigarea

Unul din aspectele de bază din activitatea Cabinetului este acordarea asistenţei juridice clienţilor la soluţionarea unui spectru larg de litigii, atît pe cale judiciară cît şi pe căi de soluţionare extrajudiciară (arbitraj, mediere, soluţionare amiabilă etc.), atît în ţară cît şi peste hotare.
In cadrul activităţilor menţionate, ajutăm clienţii noştri în efectuarea analizei costurilor şi beneficiilor, în estimarea riscurilor aferente, în vederea identificării unei strategii optime.
Purcedem la prezentarea litigiului in instanţă doar după epuizarea modalităţilor de soluţionare extrajudiciară.