Dreptul laboral

Serviciile noastre angajatorilor includ tot spectrul de asistenţă în domeniul dreptului muncii, începînd de la oferirea de consultanţă juridică pînă la apărarea intereselor în instanţele de judecată. Experienţa cabinetului în domeniul laboral cuprinde următoarele domenii:
- asistenţă juridică preventivă pe diferite subiecte laborale, inclusiv evaluarea practicilor de angajare a personalului, elaborarea contractelor şi regulamentelor de muncă;
- asistenţă juridică angajatorilor în domeniul laboral, inclusiv privind angajarea, concedierea, aplicarea sancţiunilor disciplinare, cerinţele privind munca suplimentară, acordarea concediilor, normarea muncii, salarizarea etc.
- apărarea intereselor angajatorilor în litigiile laborale, inclusiv apărarea în relaţiile cu organele sindicale, la negocierea şi gestiunea contractelor colective de muncă, elaborarea strategiilor în caz de pichetare şi grevă;
- reprezentarea intereselor angajatorilor in cauzele laborale in instanţele de judecată şi autorităţile publice, pe tot spectrul de încălcări a legislaţiei muncii inclusiv discriminarea, încălcarea contractului de muncă, defaimarea etc.