Sectorul imobiliar

Cabinetul acordă asistenţă juridică investorilor, finanţatorilor, entităţilor de dezvoltare, instituţiilor financiare, proprietarilor de bunuri imobiliare, inclusiv în următoarele domenii:
- elaborarea sau expertiza tranzacţiilor de finanţare a imobilelor (procurarea imobilelor sau restructurările, finanţarea proiectelor imobilare sau leasing-ului imobiliar, finanţarea în bază de lease-back);
- asistenţa juridică în domeniile aferente (cerinţele de protecţie a mediului, de folosinţă a terenurilor şi de amplasament, de publicitate);
- reprezentarea intereselor clienţilor în litigiile referitoare la imobile.