Gestiunea corporativă

In domeniul gestiunii corporative cabinetul oferă asistenţă juridică inclusiv in următoarele domenii:
- expertizarea sau elaborarea regulamentelor de activitate a organelor de conducere şi a standardelor de gestiune corporativă;
- asistenţa juridică organelor de conducere referitor la obligaţiule aferente unei gestiuni corporative eficiente sau referitor la tranzacţii, inclusiv privind schimbarea controlului gestiunii sau tranzacţiile cu conflicte de interese;
- asistenţa juridică pentru asigurarea conformităţii cu formalităţile de publicitate şi alte cerinţele stabilite de reglementările pieţei de capital;
- elaborarea programelor de asigurarea a conformităţii corporative şi a codurilor de etică; şi
- asistenţă juridică în cadrul solicităţilor sau investigaţiilor din partea autorităţilor regulatorii.