Privatizare şi PPP

Cabinetul pune la dispoziţia clienţilor săi experienţa sa acumulată în următoarele domenii de bază aferente procesului de privatizare:
- asistenţa legală la identificarea formelor optime de privatizare şi modelarea scenariilor posibile;
- negocierea, elaborarea şi structurarea tranzacţiilor de privatizare;
- asistenţa juridică la pregătirea documentaţiei referitoare la ofertă;
- servicii de diligenţă juridică a entităţilor sau bunurilor supuse privatizării;
- asistenţa juridică în cadrul proceselor post-privatizare; cît şi
- apărarea intereselor clienţilor în litigiile referitoare la privatizare.
Cabinetul de asemenea are experienţă în oferirea de consultanţă juridică structurată investorilor consorţial, ofertanţilor şi autorităţilor contractante, în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat (PPP), inclusiv în următoarele domenii:
- expertiza juridică sau elaborarea documentaţiei referitoare la proiectul PPP;
- negocierea şi elaborarea infrastructurii contractuale financiare şi de securizare a proiectelor PPP.