Mărimea onorariului

Mărimea onorariului este individualizată în raport cu fiecare caz, funcţie de tipul clientului (corporativ sau individual), noutatea şi complexitatea cazului, urgenţa şi termenele de completare a acestuia, etc. Totuşi, onorariul în mod obişnuit nu exceed mărimile recomandate de Baroul Avocaţilor din Republica Moldova.
Totuşi, onorariul în mod obişnuit nu exceed mărimile recomandate de Baroul Avocaţilor din Republica Moldova (hyperlink)” prin textul “Totuşi, onorariul în mod obişnuit nu depăşeşte mărimile recomandate de Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova şi publicate în revista “Avocatul Poporului” nr. 1 din 2006, pagina 8, disponibile aici