Tipurile de onorarii

Cabinetul practică prestarea asistenţei juridice în baza diferitor tipuri de onorarii, inclusiv:
- Onorariul per (prima) consultanţă;
- Onorariu per oră de lucru;
- Onorariu de efort (de success); şi
- Onorariu forfetar (fix).