Denegări

Materialele prezentate pe această pagină au ca scop exclusiv prezentarea informaţiei, şi nu sunt destinate să reprezinte consultanţă legală sau opinie a Cabinetului Avocatului „Victor Burac” sau personalului acestuia.

Informaţia conţinută pe această pagină nu este destinată pentru scopuri publicitare, totuşi în unele jurisdicţii aceasta ar putea fi considerată publicitate.

Având în vedere modificările constante ale legislaţiei, nu există garanţia că informaţia conţinută pe această pagină este corectă, completă sau actualizată.

Trimiterea către şi/sau primirea de pe această pagină a oricărei informaţii, inclusiv dar fără a se limita la mesaje electronice, descărcarea documentelor disponibile pe pagină sau acţiuni similare, nu stabileşte o relaţie profesională avocat-client, şi nu va fi considerată în acest sens până la încheierea unui contract de asistenţă juridică. Cabinetul Avocatului „Victor Burac” nu poartă răspundere pentru cazul în care veţi acţiona în baza informaţiei conţinute pe această pagină, sau vă veţi baza pe informaţia dată, fără a solicita o opinie sau consultanţă din partea unui avocat. Recomandăm cu insistenţă de a nu trimite informaţie confidenţială sau cu conţinut sensibil fără a stabili o relaţie profesională avocat-client, şi în general de a nu trimite asemenea informaţie prin poştă electronică deoarece nu ne asumăm răspunderea pentru siguranţa sau confidenţialitatea mesajelor electronice.

Decizia de a angaja un avocat nu urmează să se bazeze exclusiv sau preponderent pe informaţia ce este prezentată pe această pagină referitor la calificarea şi experienţa personalului cabinetului.

Referinţele care pot fi plasate pe această pagină sunt exclusiv pentru convenienţa Dumneavoastră, şi nu urmează a fi tratate ca fiind recomandate de, sau afiliate cu, Cabinetul Avocatului „Victor Burac”, sau ca confirmare a autorizării legale a acestuia de a utiliza orice mărci comerciale, denumiri de origine, semne şi modele, ştampile etc. care ar putea fi conţinute în oricare din aceste referinţe.

Cabinetul Avocatului „Victor Burac” a urmărit respectarea tuturor cerinţelor legale şi de etică profesională la crearea acestei pagini.